موضوعات = علوم زیستی
تعداد مقالات: 17
1. بررسی تاریخچه ذخایر ماهیان خاویاری قبل و پس از انقلاب اسلامی

دوره 23، شماره 89، بهار 1398، صفحه 54-63

یدا.. سپهری؛ سید علی اکبر هدایتی


2. خنثی نمودن اثرات بیوشیمایی نانوذره آهن در ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)با استفاده از پروبیوتیک لاکتوباسیلوس Lactobacillus))

دوره 22، شماره 86، تابستان 1397، صفحه 39-45

سید علی اکبر هدایتی؛ روح ا.. شیخ ویسی؛ طاهره باقری؛ سعید شربتی؛ مهنا محمدی؛ الهه السادات هدایتی


3. قابلیت تولید سوخت های زیستی از ریز جلبک های دریایی

دوره 22، شماره 85، بهار 1397، صفحه 68-84

خانمناز عبادی گل تپه؛ احمد شادی


4. مروری بر روش های فیزیکی و بیولوژیکی به منظور بازسازی صخره های مرجانی

دوره 22، شماره 85، بهار 1397، صفحه 52-65

نسیم ستایش منش؛ ماندانا زارعی


5. تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی آب در رودخانه لاسم در شهرستان آمل

دوره 21، شماره 84، زمستان 1396، صفحه 77-91

آزیتا بهبهانی؛ مائده اکبری؛ شهرزاد خرم نژادیان


7. شناسائی و بررسی ساختار آبزیان دریاچه شهدای خلیج فارس، چیتگر-تهران

دوره 21، شماره 82، تابستان 1396، صفحه 62-73

سیامک باقری؛ جلیل سبک آرا؛ مرضیه مکارمی؛ کیوان عباسی


8. مکانیسم های بهبود راندمان تولید سوخت زیستی از جلبک های دریایی

دوره 21، شماره 81، بهار 1396، صفحه 57-62

مهتاب خلجی؛ سید علی اکبر هدایتی


10. بررسی میزان حساسیت آنتی بیوتیکی آئروموناس هیدروفیلا در آب استخرهای پرورش ماهی شهرستان تنکابن

دوره 20، شماره 79، پاییز 1395، صفحه 65-72

نیما ارزانی؛ حمید درویشی؛ قاسم شریفیان توتکله؛ ارسلان ربیع پور


14. بررسی اثرات خشکسالی بر ذخایر آبزیان در استان بوشهر.‏

دوره 20، شماره 77، بهار 1395، صفحه 44-50

خسرو آیین جمشید


17. کاربرد نشانگر های زیستی و انواع آنها

دوره 18، شماره 70، تابستان 1393، صفحه 1-1

شوکا فصل بهار