کلیدواژه‌ها = الگوریتم ALO
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب حسگرهای AUV با استفاده از الگوریتم ALO و شبکه‌های عصبی

دوره 20، شماره 77، بهار 1395، صفحه 59-69

محمد خویشه؛ مجید آقابابایی؛ عباس صفاری؛ افشین گلدانی