فیزیک دریا
1. توزیع دمای سطح آب درمنطقه خزر جنوبی با استفاده ازداده های ماهواره ای MODIS

روح اله شیخ الاسلامی؛ مریم راه بانی؛ حسین حسن تبار

دوره 21، شماره 81 ، بهار 1396، ، صفحه 48-56

چکیده
  با پیشرفت تکنولوژی و در پی آن گسترش توانایی‎های سنجش از دور، امکان استفاده از آن را در زمینه‎های مختلف فراهم آورده است. در این بین برآورد دمای سطحی آب دریا از تصاویر ماهواره‎ای یکی از کاربردهای بیشمار این روش می‎باشد که این برآورد به صورت غیر مستقیم و بر اساس خصوصیات حرارتی و تابشی اجسام و قوانین فیزیکی است. در این تحقیق با استفاده ...  بیشتر

فیزیک دریا
2. بررسی و تحلیل مشاهداتی روند تشکیل کانال صوتی و تغییرات سرعت صوت در بخش شرقی آب‌های ساحلی جنوب دریای خزر

سیامک جمشیدی؛ محمدرضا سهیلی فر

دوره 20، شماره 79 ، پاییز 1395، ، صفحه 43-51

چکیده
  در این تحقیق امکان تشکیل کانال صوتی در آب‌های ساحلی جنوب دریای خزر پس از اندازه‌گیری میدانی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. پژوهش براساس تحلیل داده‌های حاصل از اندازه‌گیری میدانی در نوار جنوبی دریای خزر صورت گرفته است. محاسبه سرعت صوت مبتنی بر مشاهدات دما، شوری و فشار در آب‌های سواحل جنوبی دریای خزر انجام شده است. نتایج نشان ...  بیشتر

علوم زیستی
3. بررسی پراکنش آرسنیک در رسوبات جنوب شرقی دریای خزر

حسین باقری

دوره 20، شماره 79 ، پاییز 1395، ، صفحه 35-42

چکیده
  مطالعه ژئوشیمیایی رسوبات حوضه های آبی مثل رودخانه ها ، مصب و بستر دریا ، می تواند یک گام موثر برای پیدا کردن منشا و ارزیابی مدل توزیع آلاینده های زیست محیطی در منطقه باشد. رسوبات محل نها یی تجمع فلزات سنگین در محیط آبی هستند، اما تحت شر ایطی میتوانند خود به عنوان منبع آلودگی در آب عمل کنند ورود فلزات سنگین ازجمله آرسنیک به منابع آبی ...  بیشتر

4. مقایسه و تحلیل الگوی تغییرات مکانی و زمانی ساختار مؤلفه‌های آب دریا در منطقه فلات قاره و عمیق جنوب غرب دریای خزر با استفاده از داده‌های برداشت شده

سیامک جمشیدی

دوره 20، شماره 77 ، بهار 1395، ، صفحه 30-43

چکیده
  الگوی تغییرات مکانی و زمانی ساختار مولفه‌ها و مشخصات آب دریا در منطقه فلات قاره و عمیق بخش غربی سواحل جنوبی دریای خزر مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش براساس تحلیل داده‌های حاصل از اندازه‌گیری میدانی توسط حسگرهای دستگاه CTD از سطح تا عمق 475 متری آب دریا صورت گرفته است. می‌توان گفت که امکان تشکیل کانال صوتی در محدوده آب عمیق بخش غربی ...  بیشتر

5. اندازه‌گیری و تحلیل پارامترهای شیمیایی و انتشار امواج صوتی در آب‌های ساحلی جنوب دریای خزر

سیامک جمشیدی؛ محمدرضا سهیلی فر

دوره 19، شماره 75 ، پاییز 1394، ، صفحه 1-13

چکیده
  این تحقیق براساس تحلیل داده‌های اندازه‌گیری شده پارامترهای مختلف آب دریا در آب‌های ساحلی جنوب دریای خزر انجام شده است. همچنین اثرات لایه‌بندی ستون آب بر نحوه تغییر پارامترهای شیمیایی (اسیدیته، اکسیژن محلول، کدری، کلروفیل) و سرعت صوت مورد ارزیابی قرار گرفت. عملیات داده‌برداری در آب‌های مرز جنوبی دریای خزر برنامه‌ریزی شده و توسط ...  بیشتر

6. تحلیل پارامتر‌های آب دریای خزر در منطقه نوشهر

سیامک جمشیدی؛ محمدرضا سهیلی‌فر

دوره 19، شماره 74 ، تابستان 1394، ، صفحه 14-25

چکیده
  در این تحقیق تغییرات پارامترهای مختلف آب دریا شامل درجه حرارت، شوری، چگالی، اکسیژن محلول و کدری با استفاده از داده‌های حاصل از اندازه‌گیری میدانی توسط دستگاه CTD در آب‌های ساحلی بندر نوشهر در پاییز و زمستان سال 1392 مورد مطالعه قرار گرفت. براساس نتایج، میانگین پارامترهای درجه حرارت، شوری، چگالی، اکسیژن محلول و کدری در پاییز، به ترتیب ...  بیشتر

7. تحلیل دانه بندی و بافت رسوب در حاشیه جنوبی دریای خزر(مطالعه موردی: خط ساحلی نور)

طیب صادقی فر؛ سید علی آزرم سا

دوره 19، شماره 73 ، بهار 1394، ، صفحه 23-36

چکیده
    تحلیل اندازه دانه‌بندی رسوب ابزار مهمی برای طبقه‌بندی محیط رسوبی می‌باشد. در حال حاضر برای بررسی این مهم، از محاسبه آماری برای بسیاری از نمونه‌ها استفاده می‌شود، اما این روش‌ها وقت‌گیر و دشوار است. اندازه رسوب در ایجاد فرسایش و انتقال رسوب یک عامل مهم محسوب می‌گردد. بنابراین ارایه یک شیوه مدون برای تحلیل دانه‌بندی ضروری ...  بیشتر

8. پیش‌بینی ارتفاع موج در سواحل انزلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
دوره 17، شماره 68 ، زمستان 1392، ، صفحه 1-1

چکیده
  در امور مربوط به دریا روش‌های مختلفی برای پیش بینی وجود دارد. در این مقاله که در منطقه‌ی بندر انزلی انجام شده، برای پیش بینی ارتفاع امواج در دریای خزر از تکنیک شبکه‌ی عصبی مصنوعی استفاده شده است. داده‌ها که از سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت نفت خزر  اخذ شده در دوره های زمانی3،6، 12 و 24 ساعته  توسط سیستم ADCP اندازه گیری شده‌اند. شبکه‌ی ...  بیشتر

9. تحلیل همدیدی اثر دمای سطح آب دریای خزر بر بارش استان مازندران
دوره 16، شماره 61 ، بهار 1391، ، صفحه 40-52

چکیده
  در این پژوهش کاربرد داده های دمای سطح بر بارش استان مازندران موردارزیابی قرار گرفت. داده های میانگین ماهیانه دمای سطح آب دریای خزر در بازه زمانی 30 ساله از سایت بین المللی اقیانوس شناسی و هواشناسی و داده های میانگین ماهیانه 30 ساله بارش از اداره هواشناسی استان مازندران جهت ایستگاه های بابلسر قراخیل نوشهر و رامسر اخذ و ضریب همبستگی بین ...  بیشتر

10. بهره برداری از روش سامانه اطلاعات زمین مکانی (GIS) برای نقشه‌برداری نشت نفت در محیط‌های دریایی

امیر سیه‌سرانی؛ مجید یوسفی؛ جلال مفیدی

دوره 15، شماره 58 ، تابستان 1390، ، صفحه 13-22

چکیده
  سامانه‌های اطلاعات زمین مکانی (GIS[1]) بطور قابل ملاحظه‌ای می‌تواند در شرح و تفسیر صحیح اثرات و نشانه های لکه‌های قابل رویت در تصاویر رادار با روزنه ترکیبی (SAR[2]) مشارکت داشته باشد. اولا، GIS یک ابزار مدیریتی بسیار خوب برای ارزیابی منبع نشت، واکنش در برابر آن، برنامه ریزی برای مقابله با نشت نفت و تعیین خسارات ناشی از آن را فراهم ...  بیشتر

11. بررسی تأثیر عوامل جوی در ارتفاع سطح آب در سواحل شرقی استان مازندران

مسعود ترابی آزاد؛ کامران لاری؛ رضا هرسیج ثانی؛ محمد احمدنژاد

دوره 15، شماره 58 ، تابستان 1390، ، صفحه 66-74

چکیده
  بررسی نوسانات آب دریای خزربه عنوان بزرگترین دریاچه‌ی جهان برای کشورهای همسایه ی آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد.دراین مقاله مطالعه ی جامعی در خصوص تأثیر عوامل مؤثرهواشناسی برتغییرات تراز دریا در ایستگاههای ارتفاع سنجی سواحل شرقی  استان مازندران انجام شده است. داده های میدانی ارتفاع سنجی پس از بررسی صحت سنجی ،بصورت ماهانه ...  بیشتر

12. پهنه بندی جریانهای شکافنده در سواحل مرکزی گیلان
دوره 13، شماره 51 ، پاییز 1388، ، صفحه 10-20

چکیده
  شرایط مناسب سواحل گیلان برای ایجاد جریانهای شکافنده که عمق دریا را می‌شکافند و با سرعت نسبتاً زیادی به سمت دور از ساحل می‌روند، کاملاً چشم گیر است. دانه بندی ریز، شیب ملایم و منحصر به فرد و نیز قرار گیری جالب توجۀ این منطقه در کرۀ جغرافیا که خود منشأ برخوردهای فراوان جریانهای دریایی عمود بر ساحل می شود، منجر به پهن شدن منطقۀ خیزاب ...  بیشتر