1. تحلیل خطی ارتعاشات ورق های تقویت شده

شاهد جعفرپور همدانی؛ محمدرضا خدمتی

دوره 15، شماره 60 ، زمستان 1390، ، صفحه 30-42

چکیده
  پوسته‌های تقویت شده به لحاظ کاربرد صنعتی‌شان، طی دهه‌های اخیر همواره مورد توجه محققین بوده‌اند. در این بررسی، روش المان محدود جهت تحلیل خطی ارتعاشات این سازه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌است. به همین منظور، ورق تقویت شده با استفاده از یک نوع المان متعارف و یک نوع سوپر المان آنالیز شده است. برای مدل کردن ورق، تئوری میدلین و در مورد ...  بیشتر