علوم زیستی
1. تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی آب در رودخانه لاسم در شهرستان آمل

آزیتا بهبهانی؛ مائده اکبری؛ شهرزاد خرم نژادیان

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1396، ، صفحه 77-91

چکیده
  کیفیت منابع آب با گذشت زمان ، بر اثر عوامل طبیعی و انسانی در هر منطقه دچار تغییرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می‌شود که بیشتر این تغییرات به صورت کاهشی هستند. پایش کیفی و کمی آب نقش مهمی در مدیریت پایدار اکوسیستم‌های رودخانه‌ای دارد. رودخانه لاسم یکی ازمهم‌ترین منابع آب‌های سطحی شهرستان آمل و از تغذیه‌کننده‌های اصلی رودخانه ...  بیشتر

2. مقایسه و تحلیل الگوی تغییرات مکانی و زمانی ساختار مؤلفه‌های آب دریا در منطقه فلات قاره و عمیق جنوب غرب دریای خزر با استفاده از داده‌های برداشت شده

سیامک جمشیدی

دوره 20، شماره 77 ، بهار 1395، ، صفحه 30-43

چکیده
  الگوی تغییرات مکانی و زمانی ساختار مولفه‌ها و مشخصات آب دریا در منطقه فلات قاره و عمیق بخش غربی سواحل جنوبی دریای خزر مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش براساس تحلیل داده‌های حاصل از اندازه‌گیری میدانی توسط حسگرهای دستگاه CTD از سطح تا عمق 475 متری آب دریا صورت گرفته است. می‌توان گفت که امکان تشکیل کانال صوتی در محدوده آب عمیق بخش غربی ...  بیشتر

3. اندازه‌گیری و تحلیل پارامترهای شیمیایی و انتشار امواج صوتی در آب‌های ساحلی جنوب دریای خزر

سیامک جمشیدی؛ محمدرضا سهیلی فر

دوره 19، شماره 75 ، پاییز 1394، ، صفحه 1-13

چکیده
  این تحقیق براساس تحلیل داده‌های اندازه‌گیری شده پارامترهای مختلف آب دریا در آب‌های ساحلی جنوب دریای خزر انجام شده است. همچنین اثرات لایه‌بندی ستون آب بر نحوه تغییر پارامترهای شیمیایی (اسیدیته، اکسیژن محلول، کدری، کلروفیل) و سرعت صوت مورد ارزیابی قرار گرفت. عملیات داده‌برداری در آب‌های مرز جنوبی دریای خزر برنامه‌ریزی شده و توسط ...  بیشتر

4. تحلیل پارامتر‌های آب دریای خزر در منطقه نوشهر

سیامک جمشیدی؛ محمدرضا سهیلی‌فر

دوره 19، شماره 74 ، تابستان 1394، ، صفحه 14-25

چکیده
  در این تحقیق تغییرات پارامترهای مختلف آب دریا شامل درجه حرارت، شوری، چگالی، اکسیژن محلول و کدری با استفاده از داده‌های حاصل از اندازه‌گیری میدانی توسط دستگاه CTD در آب‌های ساحلی بندر نوشهر در پاییز و زمستان سال 1392 مورد مطالعه قرار گرفت. براساس نتایج، میانگین پارامترهای درجه حرارت، شوری، چگالی، اکسیژن محلول و کدری در پاییز، به ترتیب ...  بیشتر