مهندسی برق
1. افزایش قابلیت مانور در زیر سطحی های هوشمند با بهره گیری از انواع سیستم های سونار و روش های پردازش تصویر

موسی کلانکی؛ احسان یاری؛ مهدی کلانکی

دوره 18، شماره 72 ، زمستان 1393، ، صفحه 1-12

چکیده
  یکی از مهم ترین وسایلی که امروزه برای محافظت از مرزها با اهداف مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد زیر سطحی‌های هوشمند        می باشد. زیر سطحی‌ها با توجه به ماموریتی که برای آن‌ها تعریف می‌شود در دو دسته سنگین و سبک قرار می‌گیرد. قدرت مانوردهی این دسته از زیر سطحی‌ها بالا بوده و توانایی فرار از محیط‌های خطرناک را خواهند ...  بیشتر