فیزیک دریا
1. مطالعه میدانی تغییرات جریان های زمین گرد در خلیج فارس

عبدالرضا ثابت عهد؛ امین رئیسی؛ مسعود ترابی آزاد؛ حسام الدین مهرفر

دوره 22، شماره 87 ، پاییز 1397، ، صفحه 31-37

چکیده
  در این تحقیق نحوة محاسبة سرعت جریان زمین گرد در خلیج فارس مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور تعداد 20 ایستگاه که در نقاط مختلف خلیج فارس بر روی ده ترانسکت قرار دارند، در نظر گرفته شده است. اطلاعات حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که مدل دو لایه مناسبترین مدل برای بررسی جریان زمین گرد در خلیج فارس است. شیب مرز دو لایه در درون خلیج فارس ...  بیشتر

2. طراحی یک مبدل جاذب نقطه ای انرژی امواج با توان 7 کیلووات براساس شرایط امواج ساحل بندر عسلویه

مهدی نظری؛ حسن قاسمی؛ محمود غیاثی

دوره 15، شماره 59 ، پاییز 1390، ، صفحه 16-30

چکیده
  با بررسی و آنالیز مشخصه های امواج در طول سال (2002) در ساحل بندر عسلویه و با رعایت اصول طراحی جهت پدیداری تشدید (رزوناس) و کنترل میرایی (دمپینگ) در بویه جاذب انرژی امواج دریا، یک دستگاه مبدل جاذب نقطه ای انرژی امواج با توان تولید 7 کیلووات برق طراحی گردید. در این تحقیق طراحی و بهینه سازی بویه تشدیدی دستگاه به شکلی صورت گرفته است که پیدایش ...  بیشتر

3. محاسبه هدایت الکتریکی آبهای خلیج فارس

افشین محسنی آراسته؛ مسعود ترابی آزاد

دوره 15، شماره 59 ، پاییز 1390، ، صفحه 31-40

چکیده
  هدف: در این مقاله، نحوه تغییرات هدایت  الکتریکی آبهای مناطق مختلف خلیج فارس مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش بررسی: برای این منظور، شوری آبهای خلیج فارس را مقدار میانگین ppt 38 در نظر گرفته و رفتار هدایت الکتریکی استاتیک را در برابر تغییر دما مورد مطالعه قرار داده ایم. جهت این بررسی از اطلاعات جمع آوری شده در گشت دریایی ROPME در ...  بیشتر

4. بهره برداری از روش سامانه اطلاعات زمین مکانی (GIS) برای نقشه‌برداری نشت نفت در محیط‌های دریایی

امیر سیه‌سرانی؛ مجید یوسفی؛ جلال مفیدی

دوره 15، شماره 58 ، تابستان 1390، ، صفحه 13-22

چکیده
  سامانه‌های اطلاعات زمین مکانی (GIS[1]) بطور قابل ملاحظه‌ای می‌تواند در شرح و تفسیر صحیح اثرات و نشانه های لکه‌های قابل رویت در تصاویر رادار با روزنه ترکیبی (SAR[2]) مشارکت داشته باشد. اولا، GIS یک ابزار مدیریتی بسیار خوب برای ارزیابی منبع نشت، واکنش در برابر آن، برنامه ریزی برای مقابله با نشت نفت و تعیین خسارات ناشی از آن را فراهم ...  بیشتر

5. مدل سازی جریانات جزرومدی در شمال غربی خلیج فارس

کامران لاری؛ وحید چگینی؛ زهرا کریمی

دوره 15، شماره 57 ، بهار 1390، ، صفحه 1-12

چکیده
  در این تحقیق یک مدل غیرخطی جهت مدل‌سازی جریان جزرومدی در آب کم‌عمق ارائه گردیده است. این مدلِ هیدرودینامیکی بر اساس حل معادلات آب کم‌عمق استوار بوده و اثرات چرخش زمین و تغییرات توپوگرافی و اثرات اصطکاک نیز در آن دخالت داده شده است. با استفاده از این مدل رابطه یِ پاشیدگیِ موج جزرومدی در منطقه و عددِ موج هر مؤلفه‌یِ جزرومدی و مقدار ...  بیشتر

6. بررسی تغییرات مکانی ساختار لایه‌ای در جریان‌های تبادلی شناوری میان خلیج‌فارس و دریای عمان

عبدالرضا ثابت عهد جهرمی؛ حسام الدین مهرفر؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی

دوره 14، شماره 56 ، زمستان 1389، ، صفحه 13-22

چکیده
  ساختار های لایه ای در محیط های دریایی همواره مورد توجه اقیانوس شناسان قرار گرفته است. عامل ایجاد این ساختارها به پدیده هایی همانند پخش دوگانه، امواج درونی و اختلاط مدوله شدة تلاطمی نسبت داده شده است. در این مقاله با بررسی ساختارهای قائم دما، شوری و چگالی در ناحیة میان خلیج فارس و دریای عمان در فصول مختلف، ساختار لایه ای به وضوح دیده ...  بیشتر

7. اثر جریانات ناشی از باد بر تشکیل کانال‌های صوتی در خلیج‌فارس
دوره 13، شماره 49 ، بهار 1388، ، صفحه 21-31

چکیده
  در این مقاله از داده های گشت دریایی ROPME در تابستان 2001 برای ایستگاه های مختلف  همچنین از داده های مربوط به سرعت و جهت باد در چند ایستگاه  نواحی شمالی خلیج فارس در آگوست 2001 برای بررسی و تحقیق، استفاده شده است. تحلیل سرعت صوت و رسم بردارهای جریان ناشی از باد در نواحی شمالی خلیج فارس به وسیلة نرم افزار مطلب انجام شده است. با توجه به نمودارهای ...  بیشتر