1. بررسی تغییرات طیف عبوری،تلفاتی و بازتابی امواج الکترومغناطیسی راداری توسط فیلم نازک نانو ذرات فلزی نقره

سید علی حسینی مرادی؛ حسن رنجبر عسکری؛ مجتبی رحیمی

دوره 17، شماره 67 ، پاییز 1392، ، صفحه 4-4

چکیده
  در این تحقیق طیف جذبی و بازتابی و عبوری از نانوکامپوزیت های فیلم نازک نقره که روی سطح خارجی زیر دریایی‌ها، کشتی‌ها، هواپیماها وغیره لایه نشانی شده است، اندازه گیری می‌شود تا بتوان‌ آن‌ها را از دید رادارهای دیگر خارج نمود. با توجه به این‌که بیشتر رادارها در باندx  و k رفتار می‌کنند. در این مقاله بیشتر روی این باندها ...  بیشتر