علوم زیستی
1. مروری بر روش های فیزیکی و بیولوژیکی به منظور بازسازی صخره های مرجانی

نسیم ستایش منش؛ ماندانا زارعی

دوره 22، شماره 85 ، بهار 1397، ، صفحه 52-65

چکیده
  تپه های مرجانی اکوسیستم های منحصر به فرد دریایی هستند که در نتیجه فشار های ناشی از فعالیت های انسانی بصورت گسترده ای تخریب شده اند و خطر حذف کامل آنها از دریاها در آینده نزدیک وجود دارد. گرم شدن کره زمین، تغییرات اقلیمی، غواصی و ماهیگیری تفریحی، استخراج نفت و ساخت و سازهای غیر اصولی در مناطق همجوار این اکوسیستم، موجب از رفتن سریع بسیاری ...  بیشتر