کلیدواژه‌ها = بازسازی فیزیکی و بیولوژیکی
1. مروری بر روش های فیزیکی و بیولوژیکی به منظور بازسازی صخره های مرجانی

دوره 22، شماره 85، بهار 1397، صفحه 52-65

نسیم ستایش منش؛ ماندانا زارعی