کلیدواژه‌ها = بندر
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی بنادر خلیج فارس بر اساس مدل‌های تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد فازی

دوره 22، شماره 87، پاییز 1397، صفحه 38-47

علیرضا محمدی؛ فرهاد سمایی؛ زهرا آملی دیوا؛ حسین آرایی درون کلایی