نویسنده = هادی صالحی
تعداد مقالات: 1
1. طبقه بندی سیستم‌های پردازش تصویر در ردگیری اشیاء متحرک

دوره 18، شماره 72، زمستان 1393، صفحه 13-24

هادی صالحی؛ مجید یوسفی