1. بررسی تاثیر پایداری لایه سطحی بر رشد امواج در نواحی شمالی خلیج فارس با استفاده از مدل WAVEWATCH III

سودابه متقی طارمسری؛ مجتبی عظام؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی

دوره 17، شماره 67 ، پاییز 1392، ، صفحه 6-6

چکیده
  در این مطالعه به بررسی رشد امواج در حالتهای مختلف لایه سطحی با استفاده از داده باد ECMWF در نواحی شمالی خلیج فارس طی دو ماه ژانویه و جولای سال 2009 با کمک مدل WAVEWATCH III پرداخته ایم. پارامتر مورد نظر جهت تعیین میزان رشد موج، ارتفاع موج شاخص HS بر حسب متر در نظر گرفته شده است. نتیجه مدلسازی حاکی از آن است که ارتفاع موج شاخص در دو ماه مورد نظر و در ...  بیشتر

2. بررسی تغییرات مکانی ساختار لایه‌ای در جریان‌های تبادلی شناوری میان خلیج‌فارس و دریای عمان

عبدالرضا ثابت عهد جهرمی؛ حسام الدین مهرفر؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی

دوره 14، شماره 56 ، زمستان 1389، ، صفحه 13-22

چکیده
  ساختار های لایه ای در محیط های دریایی همواره مورد توجه اقیانوس شناسان قرار گرفته است. عامل ایجاد این ساختارها به پدیده هایی همانند پخش دوگانه، امواج درونی و اختلاط مدوله شدة تلاطمی نسبت داده شده است. در این مقاله با بررسی ساختارهای قائم دما، شوری و چگالی در ناحیة میان خلیج فارس و دریای عمان در فصول مختلف، ساختار لایه ای به وضوح دیده ...  بیشتر