فیزیک دریا
1. مطالعه میدانی تغییرات جریان های زمین گرد در خلیج فارس

عبدالرضا ثابت عهد؛ امین رئیسی؛ مسعود ترابی آزاد؛ حسام الدین مهرفر

دوره 22، شماره 87 ، پاییز 1397، ، صفحه 31-37

چکیده
  در این تحقیق نحوة محاسبة سرعت جریان زمین گرد در خلیج فارس مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور تعداد 20 ایستگاه که در نقاط مختلف خلیج فارس بر روی ده ترانسکت قرار دارند، در نظر گرفته شده است. اطلاعات حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که مدل دو لایه مناسبترین مدل برای بررسی جریان زمین گرد در خلیج فارس است. شیب مرز دو لایه در درون خلیج فارس ...  بیشتر

2. بررسی تغییرات مکانی ساختار لایه‌ای در جریان‌های تبادلی شناوری میان خلیج‌فارس و دریای عمان

عبدالرضا ثابت عهد جهرمی؛ حسام الدین مهرفر؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی

دوره 14، شماره 56 ، زمستان 1389، ، صفحه 13-22

چکیده
  ساختار های لایه ای در محیط های دریایی همواره مورد توجه اقیانوس شناسان قرار گرفته است. عامل ایجاد این ساختارها به پدیده هایی همانند پخش دوگانه، امواج درونی و اختلاط مدوله شدة تلاطمی نسبت داده شده است. در این مقاله با بررسی ساختارهای قائم دما، شوری و چگالی در ناحیة میان خلیج فارس و دریای عمان در فصول مختلف، ساختار لایه ای به وضوح دیده ...  بیشتر