نویسنده = محمد نقاش‌زادگان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد یک سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی

دوره 15، شماره 57، بهار 1390، صفحه 60-70

یداله اقدودچابکی؛ وحید گیل‌زرودی؛ محمد نقاش‌زادگان