1. بهره برداری از روش سامانه اطلاعات زمین مکانی (GIS) برای نقشه‌برداری نشت نفت در محیط‌های دریایی

امیر سیه‌سرانی؛ مجید یوسفی؛ جلال مفیدی

دوره 15، شماره 58 ، تابستان 1390، ، صفحه 13-22

چکیده
  سامانه‌های اطلاعات زمین مکانی (GIS[1]) بطور قابل ملاحظه‌ای می‌تواند در شرح و تفسیر صحیح اثرات و نشانه های لکه‌های قابل رویت در تصاویر رادار با روزنه ترکیبی (SAR[2]) مشارکت داشته باشد. اولا، GIS یک ابزار مدیریتی بسیار خوب برای ارزیابی منبع نشت، واکنش در برابر آن، برنامه ریزی برای مقابله با نشت نفت و تعیین خسارات ناشی از آن را فراهم ...  بیشتر

2. شبیه سازی امواج ناشی از زمین لغزش زیر سطحی با استفاده از روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر (I-SPH)

جلال مفیدی؛ سید علی آزرم سا؛ امیر سیه سرانی سیه سرانی

دوره 15، شماره 57 ، بهار 1390، ، صفحه 37-47

چکیده
  روش هیدرودینامیک ذرات هموار به عنوان روش عددی مناسبی برای مدلسازی هیدرودینامیکی جریان های همراه با تغییر شکل های بزرگ شناخته شده است. این روش به دو صورت مورد توجه قرار گرفته است :روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم پذیر یاC-SPH  و روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر یاI-SPH . در این تحقیق ضمن معرفی روش عددی SPH و نحوه گسسته سازی معادلات ...  بیشتر