نویسنده = امیر مقیسه
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه وقوع شکست خوردگی در رایزرهای دریایی

دوره 23، شماره 92، زمستان 1398، صفحه 1-8

عباس رهی؛ امیر مقیسه


2. مطالعه رفتار دینامیکی خط لوله دریایی دارای دهانه آزاد

دوره 14، شماره 56، زمستان 1389، صفحه 40-47

امیر مقیسه؛ همایون ریاحی