مهندسی دریایی
1. کاربرد تئوری صف در بهبود عملیات بنادر تجاری

قدرت اله رنجبر؛ منصور کیانی­ مقدم

دوره 18، شماره 70 ، تابستان 1393، ، صفحه 1-1

چکیده
  بنادر در تمامی کشورها‌ی دریایی به عنوان نقاط اتصال تجارت جهانی قلمداد می‌شوند. مساله زمان انتظار و زمان خدمت‌دهی به کشتی‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. بر همین اساس در بنادر پر رفت و آمد، کشتی‌ها ممکن است به علت محدودیت امکانات تخلیه و بارگیری حتی ماه‌ها در لنگرگاه‌ها، منتظر نوبت خدمت‌رسانی بمانند. در واقع بنادر را می‌توان ...  بیشتر