نویسنده = علی پریزاده
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی برخورد سونامی بر پایه‌های پل با چیدمان متفاوت به روشSPH

دوره 21، شماره 84، زمستان 1396، صفحه 38-50

روزبه پناهی؛ علی پریزاده