1. بررسی پدیده آبشستگی در تاسیسات دریایی با استفاده از شبیه سازی نرم افزاری

کریم اکبری وکیل آبادی؛ عباس حسن آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1398

چکیده
  آبشستگی در حقیقت جابجایی ذرات توسط جریان از محل استقرار اولیه آن ها به مکان دیگری است. وقوع پدیده‌ی آبشستگی در اطراف سازه‌های هیدرولیکی، یکی از اصلی‌ترین عوامل تخریب این سازه‌ها بوده و هر ساله باعث اعمال خسارات فراوان مالی در جهان می شود. اکثر مطالعات در شرایط مختلف آزمایشگاهی روی بستر ماسه ای و برای شرایط تعادل آبشستگی ارائه شده ...  بیشتر

2. بررسی مولفه های کلیدی استقرار مدیریت دانش در سازمان های دریایی

ترانه عنایتی؛ علیرضا عالی پور؛ مجید یوسفی

دوره 15، شماره 58 ، تابستان 1390، ، صفحه 38-47

چکیده
  محیط کسب و کار در سازمان‌های دریایی مبتنی بر دانش است. دارائی‌های ناملموس سازمان‌های دریایی از قبیل دانش و شایستگی‌های افراد، نوآوری و سرمایه‌های فکری سازمان‌های دریایی‌ را باید شناسایی و مدیریت کرد. شناسایی عوامل کلیدی استقرار مدیریت دانش و پیاده‌سازی آن در سازمان های دریایی موجب حفظ گنجینه‌های علمی و تولید دانش جدید در ...  بیشتر

3. بهره برداری از روش سامانه اطلاعات زمین مکانی (GIS) برای نقشه‌برداری نشت نفت در محیط‌های دریایی

امیر سیه‌سرانی؛ مجید یوسفی؛ جلال مفیدی

دوره 15، شماره 58 ، تابستان 1390، ، صفحه 13-22

چکیده
  سامانه‌های اطلاعات زمین مکانی (GIS[1]) بطور قابل ملاحظه‌ای می‌تواند در شرح و تفسیر صحیح اثرات و نشانه های لکه‌های قابل رویت در تصاویر رادار با روزنه ترکیبی (SAR[2]) مشارکت داشته باشد. اولا، GIS یک ابزار مدیریتی بسیار خوب برای ارزیابی منبع نشت، واکنش در برابر آن، برنامه ریزی برای مقابله با نشت نفت و تعیین خسارات ناشی از آن را فراهم ...  بیشتر