نویسنده = روزبه پناهی
تعداد مقالات: 7
2. مروری بر اجزای سرسره کشتی، و مباحث اجرایی مترتب برآن‌ها

دوره 22، شماره 88، زمستان 1397، صفحه 45-56

سهیل رادفر؛ روزبه پناهی


3. مدل سازی برخورد سونامی بر پایه‌های پل با چیدمان متفاوت به روشSPH

دوره 21، شماره 84، زمستان 1396، صفحه 38-50

روزبه پناهی؛ علی پریزاده


4. تحلیل اقتصادی احداث مزرعه انرژی جزر و مدی در سواحل جنوبی کشور

دوره 21، شماره 81، بهار 1396، صفحه 41-47

سهیل رادفر؛ روزبه پناهی


5. روشهای محاسبه مناطق مستعد برخورد شناورها در تحلیل ریسک آبراهه

دوره 20، شماره 79، پاییز 1395، صفحه 17-27

سیاوش فیلم؛ روزبه پناهی؛ علی مرادی؛ سعید خرم


6. تحلیل ریسک به گل نشستن شناورها با نگاه مدیریت ریسک

دوره 20، شماره 78، تابستان 1395، صفحه 27-41

قدیر اله مرادی؛ روزبه پناهی


7. تحلیل خستگی مهاربندی سازه SPM با توجه به طول خطوط مهار و جهت برخورد امواج

دوره 20، شماره 77، بهار 1395، صفحه 11-20

روزبه پناهی؛ مهرداد یزدان دوست