نویسنده = محمد خویشه
تعداد مقالات: 4
1. بهینه‌سازی مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب مبتنی بر الگوریتم خوشه‌بندی EECRU برای مسیریابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1399

محمد خویشه؛ محمد علی رضایی؛ سید مجید حسنی اژدری؛ آذر محمودزاده


2. نهان‌نگاری تصویر دیجیتال با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و روش طیف گسترده در حوزه تبدیل کسینوسی گسسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1399

سید مجید حسنی اژدری؛ آذر محمودزاده؛ محمد خویشه؛ محمد علی رضایی


4. انتخاب حسگرهای AUV با استفاده از الگوریتم ALO و شبکه‌های عصبی

دوره 20، شماره 77، بهار 1395، صفحه 59-69

محمد خویشه؛ مجید آقابابایی؛ عباس صفاری؛ افشین گلدانی