نویسنده = مجید آقابابایی
تعداد مقالات: 12
2. بهسازی تصاویر دریافتی از پهپادها و ماهواره‌های کوچک با استفاده از روش فرا تفکیک‌پذیری

دوره 21، شماره 83، پاییز 1396، صفحه 20-29

پیمان خزائی پول؛ مجید آقابابایی؛ محمد خویشه


4. روشهای طراحی فیلتر‌های شانه‌ای جهت پردازش سیگنالهای رادار و سونار

دوره 21، شماره 81، بهار 1396، صفحه 23-29

مجید آقابابایی؛ احسان مرادی


5. معرفی الگوریتم‌های نوین در آشکارسازی زیرسطحی بررسی شیوه MAD

دوره 20، شماره 79، پاییز 1395، صفحه 52-64

مهدی جعفری مقدم؛ مجید آقابابایی؛ داریوش ذوالفقاری


6. انتخاب حسگرهای AUV با استفاده از الگوریتم ALO و شبکه‌های عصبی

دوره 20، شماره 77، بهار 1395، صفحه 59-69

محمد خویشه؛ مجید آقابابایی؛ عباس صفاری؛ افشین گلدانی


7. تعیین فاصله در فاصله‌یاب‌های زیر‌آبی با استفاده از الگوریتم Cross-correlation

دوره 19، شماره 76، زمستان 1394، صفحه 10-16

مجید آقابابایی؛ محمدجواد زندی


8. کلیدزنی نرم در مبدل‌های DC-DC

دوره 19، شماره 75، پاییز 1394، صفحه 14-23

مجید آقابابایی؛ رضا مسافری


9. تقریب پارامترهای آماری کلاتر سونار فعال توسط پهنای پرتو مؤثر آرایه

دوره 19، شماره 73، بهار 1394، صفحه 11-22

سید محمدرضا موسوی میرکلایی؛ محمد خویشه؛ مجید آقابابایی؛ فلاح محمد زاده


11. بررسی عمل‌کرد فیلتر دو بعدی با پاسخ فرکانسی بی‌نهایت در شکل‌دهی رقمی پرتو

دوره 18، شماره 72، زمستان 1393، صفحه 58-66

مجید آقابابایی؛ مسعود عبداللهی


12. مدولاسیون پهنای پالس سینوسی و بردار فضایی در اینورترهای قدرت

دوره 18، شماره 71، پاییز 1393، صفحه 20-30

محمد علیزاده؛ مجید آقابابایی؛ احسان ابراهیمی