301. مطالعه وقوع شکست خوردگی در رایزرهای دریایی

امیر مقیسه؛ عباس رهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

چکیده
  در این مطالعه رفتار دینامیکی رایزرهای دریایی در یک سکوی نیمه شناور در آب های عمیق و تحت اثر نیروهای محیطی و سازه ای مدلسازی شده و تنش های ناشی از خمش و فشار درونی رایزر در دیواره تخمین زده می‌شود. به منظور استخراج معادلات حاکم بر حرکت رایزر از نظریه اولر برنولی استفاده شده و در تخمین نیروهای وارد بر رایزر، از تئوری امواج دامنه کوتاه ...  بیشتر

302. Comparison of Ducted and Non-Ducted Ship Propellers with Constraints Consideration Using Genetic Algorithm
دوره 14، شماره 55 ، پاییز 1389، ، صفحه 26-36

چکیده
  In recent years, in spite of progressing in the ship propulsion system, many problems are required to work in order to gain highest performance. Optimization of propeller system, as the most important and applicable in this type of systems is of special importance. In many vessels, due to their certain conditions design, ducted propeller is used. Genetic algorithm is a powerful method for finding all parameters in a design with multiple objectives. Therefore, considering various aspects of design, we can use this algorithm for designing propellers. In this paper, GA method is applied for two purpose; ...  بیشتر

303. مطالعه مروری ردیابی ریزش نفت با استفاده از مدل عددی طرح رانج کوتا مرتبه چهارم با دقت بالا و مقایسه آن با طرح اولر در حادثه ریزش نفت نیسوس آمورگوس در خلیج ونزوئلا
دوره 13، شماره 49 ، بهار 1388، ، صفحه 32-44

چکیده
  این مقاله، مدل عددی با دقت بالا را ارائه می دهد که مسیرهای لکة نفت را با استفاده از یک الگوریتم ردیابی ذره شبیه سازی کرده است و نیز با توجه به نتایج حاصل از حل های عددی و تحلیلی، برتری طرح رانج کوتا مرتبه چهارم (Fourth - Order Runge -Kutta)  به طرح اولر (Euler) را بررسی می کند. روش اولر   که معمولا" برای محاسبه ردیابی نفت به کار می رود، در اکثر اقیانوس ...  بیشتر

304. بررسی ریسک خطرات طراحی شناور با استفاده از تحلیل خطرات موثر بر انسان

امین کریمی جشنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

چکیده
  مدیریت ریسک شاخه جدیدی از علم مهندسی است که در گستر‌ة متنوعی از انواع گرایش‌ها از جمله امور مالی و سرمایه‌گذاری، پروژه های صنعتی و عمرانی و حتی مسائل سیاسی و اجتماعی و نظامی جایگاه خود را پیدا کرده است. در این تحقیق 35 مورد از خطرات بالقوه موجود در شناور خدماتی شناسایی شده است. آنالیز ریسک به روش PHA با مشخص شدن خطاهای موجود در مرحله ...  بیشتر

305. Numerical Simulation of the Incompressible Laminar Flow Over a Square Cylinder
دوره 14، شماره 55 ، پاییز 1389، ، صفحه 37-44

چکیده
  Simulation of fluid flow over a square cylinder can be performed in order to understand the physics of the flow over bluff bodies. In the current study, incompressible laminar flow over a confined square cylinder, with variable blockage factor has been simulated numerically, using computational fluid dynamics (CFD). The focus has been on vortex-induced vibration (VIV) of the cylinder. Vorticity-stream function formulation of the governing equation has been used and the equations have been discretized using finite difference method (FDM). Different flow analyses have been conducted based on various ...  بیشتر

306. دورنمای کانتینریزاسیون درخاورمیانه و راهکارهای ارتقای جایگاه ایران
دوره 13، شماره 49 ، بهار 1388، ، صفحه 45-54

چکیده
  مهمترین هدف این مقاله ارزیابی نرخ و روند سرمایه گذاری در بنادر کانتینر خاورمیانه و نحوه عملکرد و رشد شرکت های حمل ونقل منطقه می باشد. این مقاله همچنین روند توسعه فعالیت های تدارکاتی جهت عملیات کانتینری در خاورمیانه را با روند جهانی پیش رو در سال های آتی مقایسه می کند. مقاله حاضر، سعی بر آن دارد که نقش موثر بنادر دریایی و شرکت های حمل ...  بیشتر

307. تحلیل زمینه‌های بهینه‌سازی در محوطه‌‌های ذخیره کانتینری با استفاده از شبیه‌سازی

محمد یوسف مقدم؛ روزبه پناهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

چکیده
  عملکرد مناسب یک محوطه‌ ذخیره کانتینری که می‏توان آن را به‌طور عمومی در هرجایی غیر از بندر نیز تصور نمود وابسته به حجم عملیات و نحوه بهره‏برداری از تجهیزات مورداستفاده در آن است. در این راستا و به‌منظور بهبود عملکرد، باید به مواردی همچون حداکثر استفاده از زمین با رعایت قیدهای عملکردی تجهیزات، به حداقل رساندن تعداد عملیات برداشت ...  بیشتر

308. Water Quality Modeling in Persian Gulf Considering Thermal Pollution Sources of Industrial Plants
دوره 14، شماره 55 ، پاییز 1389، ، صفحه 45-53

چکیده
  Numerical modeling is carried out to investigate the spreading pattern of industrial wastewater released from coastal refineries and power plant into thePersian Gulf. The pollutant sources due to the wastewater outfall of the coastal industrial plants are completely considered in the model. The effects of sources are inspected on the adjacent marine environment. The numerical model is developed using finite difference method in two horizontal dimensions in plane. The model is applied in several planes along the depth and the effect of depth variation is considered in a depth integrated manner. ...  بیشتر

309. مدل‌سازی عددی امواج سطحی ناشی از اجسام شناور متحرک در آب کم عمق
دوره 13، شماره 49 ، بهار 1388، ، صفحه 55-64

چکیده
  هیدرودینامیک شناورها توسط پیچیدگی حضور سطح آزاد توصیف می‌گردد. جسمی که در نزدیکی سطح آزاد حرکت می‌نماید باعث اغتشاش در سطح افقی مایع و بوجود آمدن امواج می‌گردد. هدف اصلی از محاسبه پارامترهای امواج سطحی در نزدیکی کشتی‌ها، محاسبه مقاومت موج‌سازی و ضرایب هیدرودینامیکی می‌باشد.از آنجایی که با پیشروی شناور در آب عمیق، ذرات ...  بیشتر

310. طراحی و شبیه‌سازی کنترل مدلغزشی فازی موقعیت زاویه‌ای رولِ ناوچه جنگی، در حضور عدم‌قطعیت‌های ساختاری و اغتشاشات خارجی ناشی از امواج دریا

محمد ویسی؛ محمدرضا سلطانپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

چکیده
  یکی از روش‌های پایدارسازی کشتی در مقابله با حرکات غیرخطیِ راستای زاویة رول، کنترل فین‌ها می‌باشد. با توجه به دینامیک کاملاً غیرخطیِ حرکت در راستای زاویة رول کشتی و همچنین با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت‌های ساختاری و اغتشاشات خارجی ناشی از امواج دریا، استخراج مدل دینامیکی دقیق به سادگی حاصل نمی‌گردد. لذا، طراحی یک کنترل‌کننده مبتنی ...  بیشتر

311. Clutter Removal in Sonar Image Target Tracking Using PHD Filter
دوره 14، شماره 55 ، پاییز 1389، ، صفحه 54-59

چکیده
  In this paper we have presented a new procedure for sonar image target tracking using PHD filter besides K-means algorithm in high density clutter environment. We have presented K-means as data clustering technique in this paper to estimate the location of targets. Sonar images target tracking is a very good sample of high clutter environment. As can be seen, PHD filter because of its special features can remove clutter and track targets accurately and precisely. PHD filter does not need data association techniques and so can be used in online application where spent time for tracking is very important.  بیشتر

312. بررسی پارامترهای مؤثر بر توزیع حرارت و تنشهای پسماند جوشکاری
دوره 13، شماره 49 ، بهار 1388، ، صفحه 65-77

چکیده
  در این مقاله تأثیر برخی از پارامترهای تأثیرگذار در ایجاد تنشهای پسماند در فرایند جوشکاری تا حد ممکن بررسی شده است و روشهایی نیز جهت کاهش تنشهای پسماند ارائه شده است. قابل ذکر است با دانستن این تأثیرات می توان مدل بهتری ارائه داد و یا مدل های ارائه داده شده مختلف را بهینه سازی کرد. در حالت کلی می توان بهینه سازی تنشهای پسماند در جوشکاری ...  بیشتر

313. تأمین انرژی روشنایی کشتی با استفاده از سلول خورشیدی همراه با ردیاب هوشمند مبتنی بر کنترل فازی

حمید ملکی زاده؛ مجید آقابابایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

چکیده
  انرژی خورشیدی به عنوان منبع جایگزین انرژی در کل جهان پذیرفته شده است. در این مقاله با استفاده از سلول های خورشیدی و سیستم ردیاب هوشمند خورشیدی دو محوره طراحی و ساخته شده، انرژی مورد نیاز برای سیستم روشنایی کشتی تأمین می شود. در طراحی سیستم با توجه به شدت و جهت وزش بادهای سنگین، سیستم کنترلی بین دریافت حداکثر انرژی از خورشید و آسیب ندیدن ...  بیشتر