2. تبیین آسایش اقلیمی گردشگری ساحلی

دوره 21، شماره 81، بهار 1396، صفحه 63-73

احمد پورراحمد؛ سجاد فردوسی؛ حمیدرضا شاه محمدی


3. تحلیل سانحه‌ دریایی نفت‌کش سانچی در خبرگزاری‌های دویچه‌وله، بی‌بی‌سی و ایرنا

دوره 22، شماره 88، زمستان 1397، صفحه 75-84

ابوالفضل دانایی؛ علیرضا محمدی؛ احتشام رشیدی


7. افزایش بهره آنتن شکافی موجبری با استفاده از سطوح انتخاب گر فرکانس

دوره 20، شماره 78، تابستان 1395، صفحه 75-78

رسول فاخته بلسی؛ حبیب قربانی نژاد


18. Clutter Removal in Sonar Image Target Tracking Using PHD Filter

دوره 14، شماره 55، پاییز 1389، صفحه 54-59