تعداد مقالات: 301
1. ارائه یک روند محاسباتی و تحلیلی بر پارامترهای موثر بر تشعشعات فروسرخ حرارتی بدنه ناوها

دوره 15، شماره 60، زمستان 1390، صفحه 1-9

محمود سالاری؛ صفا خزایی؛ رامین ابراهیمی لاله


2. مطالعه جریانهای سطحی ناشی از باد در سواحل بوشهر با استفاده از داده های ماهواره ای

دوره 15، شماره 60، زمستان 1390، صفحه 10-19

نوشین دانایی‌فر؛ مسعود ترابی‌آزاد


3. بررسی آماری صنعت بازیافت کشتی و لزوم احداث کارخانه بازیافت در کشور

دوره 15، شماره 59، پاییز 1390، صفحه 1-15

شهروزخان معصومی؛ کریم اکبری وکیل آبادی


5. مدل سازی جریانات جزرومدی در شمال غربی خلیج فارس

دوره 15، شماره 57، بهار 1390، صفحه 1-12

کامران لاری؛ وحید چگینی؛ زهرا کریمی


6. مبانی بارگذاری هلیدک در فراساحل

دوره 14، شماره 56، زمستان 1389، صفحه 1-12

محمد واقفی؛ حسن باقری؛ محمد صافی


18. تحلیل عددی هیدرودینامیکی پروانه نیمه مغروق در شرایط دائم و غیردائم

دوره 17، شماره 66، تابستان 1392، صفحه 1-1

حسن قاسمی؛ حسن قوشچی؛ مهدی دادخواه‌تهرانی


19. طراحی و تحلیل جاذب فراماده برای کاهش سطح مقطع راداری

دوره 17، شماره 67، پاییز 1392، صفحه 1-1

محمدرضا سهیلی فر؛ رمضانعلی صادق زاده


22. تحلیل‌سازه شناور تندرو آلومینیومی تک بدنه با کمک نرم‌افزار اجزای محدود

دوره 18، شماره 70، تابستان 1393، صفحه 1-1

امید فردوسی حسین­ آبادی؛ محمدرضا خدمتی


23. دسته‌بندی اهداف سوناری با استفاده از روش OMKC

دوره 18، شماره 72، زمستان 1393، صفحه 25-35

سید محمدرضا موسوی میرکلایی؛ محمد خویشه؛ حسین حردانی


24. تحلیل عددی اثر تغییرات ابعادی بر روی رفتار دریامانی شناور DDG 51

دوره 19، شماره 73، بهار 1394، صفحه 1-10

سهراب مجدفر؛ حسن قاسمی؛ ولی الله گیل؛ هادی توحیدی