پژوهش و دانش و یادگیری را جدی بگیرید  فرماندهی معظم کل قوا  ( 15/7/88)

 

فصلنامه علمی ـ ترویجی «علوم و فناوری دریا»

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نشریه خود را تحت عنوان «علوم دریائی» از سال 1371 در قالب فصل نامه با تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسانید و از بهمن ماه سال 1387 با اخذ رتبه علمی ـ ترویجی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نام فصلنامه «علوم و فناوری دریا» چاپ گردید.

 

دانلود template مقالات در قالب word

 

دانلود آیین نگارش مقالات قالب Word 

دانلود فرم تعارض منافع

شماره جاری: دوره 24، شماره 93، بهار 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
1735-5346

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان