پژوهش و دانش و یادگیری را جدی بگیرید  فرماندهی معظم کل قوا  ( 15/7/88)

نکته مهم

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی میرساند، 

برابر شیوه نامه جدید کمیسیون محترم نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کلیه نشریات زیر نظر آن وزارت محترم، تحت عنوان نشریه علمی بوده و صرفا نوع مقاله به درجات یادداشت علمی، مروری، ترویجی، پژوهشی و ... تقسیم میشود که برابر نظر هیئت تحریریه محترم نشریات نوع آن مشخص میگردد. لذا چاپ مقاله در این نشریه همانند سایر نشریات پژوهشی سابق تلقی میگردد.

 


 

توجه

در آخرین ارزیابی نشریات انجام شده از سوی وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه علوم و فناوری دریا با کسب 713.5 امتیاز و رتبه "ب" بعنوان یکی از برترین نشریات دریایی کشور معرفی میگردد. لذا از کلیه حامیان علمی این نشریه، کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 

دانلود template مقالات در قالب word

 دانلود آیین نگارش مقالات قالب Word 

دانلود فرم تعارض منافع

 

 

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

 


انتشارات دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

 

شماره جاری: دوره 24، شماره 95، پاییز 1399، صفحه 1-78 

6. تعیین غلظت کشنده (LC50 96h) نانو ذرات نقره در ماهی گوپی Poecilia reticulate

صفحه 57-61

سید رضا محسن پور؛ سید حامد موسوی ثابت؛ سید علی اکبر هدایتی؛ امیر رضائی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
1735-5346

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان