پژوهش و دانش و یادگیری را جدی بگیرید  فرماندهی معظم کل قوا  ( 15/7/88)

نکته مهم

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی میرساند، 

برابر شیوه نامه جدید کمیسیون محترم نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کلیه نشریات زیر نظر آن وزارت محترم، تحت عنوان نشریه علمی بوده و صرفا نوع مقاله به درجات یادداشت علمی، مروری، ترویجی، پژوهشی و ... تقسیم میشود که برابر نظر هیئت تحریریه محترم نشریات نوع آن مشخص میگردد. لذا چاپ مقاله در این نشریه همانند سایر نشریات پژوهشی سابق تلقی میگردد.

 


 

توجه

در آخرین ارزیابی نشریات انجام شده از سوی وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه علوم و فناوری دریا با کسب 713.5 امتیاز و رتبه "ب" بعنوان یکی از برترین نشریات دریایی کشور معرفی میگردد. لذا از کلیه حامیان علمی این نشریه، کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 

دانلود template مقالات در قالب word

 دانلود فرم تعارض منافع

دانلود فرم تعهد نویسندگان

 

 

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

 


انتشارات دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

 

شماره جاری: دوره 24، شماره 96، زمستان 1399، صفحه 1-95 

مروری

5. فناوری های نوین و مدیریت سیستم های پرورش در آبزی پروری میگو

صفحه 44-56

مسلم شریفی نیا؛ مهرزاد کشاورزی فرد؛ محمد حسین خانجانی؛ وحید یگانه؛ علی قوام پور


پژوهشی

6. بررسی میزان تراکم جمعیت و توسعه در مناطق ساحلی کشور ایران

صفحه 57-66

دانیال قادری؛ فواد سلیمی؛ مریم راه بانی؛ عباس مرادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
1735-5346
شاپا الکترونیکی
2717-3933

ابر واژگان